Konijnenburg, W. van Konijnenburg, Willem geb 1868-1943

Willem van Konijnenburg (Den Haag 1868 – 1943) De zeer invloedrijke illustrator en theoreticus Van Konijnenburg ontving de eerste lessen van zijn moeder. Hij kreeg ook adviezen van Mesdag en W. Maris. Na zijn opleiding aan de Academie voor Beeldenden Kunsten in Den Haag schilderde hij veel landschappen in de stijl van de «School van Barbizon». Evenals zijn geestverwant Mondriaan liet hij vrij snel het Impressionisme achter zich want zo zei hij: «hem ontbraken er de bronnen van geestelijke inspiratie». Rond 1910 kwam hij tot een voor hem toereikende kunstvorm op een geestelijke en religieuze grondslag welke een parallelle ontwikkeling vertoont met het werk van Toorop. De ijdele Konijnenburg had op dit gebied concurrentie van Mondriaan enerzijds en Toorop anderzijds. Toorop woonde echter op dat moment in Nijmegen en over zijn rivaliteit met Mondriaan werd wel eens geschamperd dat «het Konijn en Mondriaan de Tango dansten, alleen Mondriaan deed het in Parijs en het Konijn in Den Haag». Niettemin was hij in zijn woonplaats Den Haag de enige kunstenaar die dit hoogdravende genre van religieuze, esoterische kunst beoefende. Spottend gaven critici hem de bijnamen «De Dandy» en «De Zwezerik, als ware hij het fijnste stukje vlees» (Plasschaert). Toen Toorop in 1917 naar Den Haag verhuisde kwam het tot een krachtmeting tussen de twee kunstenaars, hetgeen in Van Konijnenburg het beste naar boven bracht. De verwantschap met Jan Toorop wordt door de historicus Plasschaert omschreven als «vervollediging van elkander».

Kunstenaars Collectie   (0 Afbeeldingen)