Leurs, H. Leurs, Hendrik Johannes Leurs geb 1890 - 1956

In 1931 vestigt Leurs zich in Rijswijk. Hij kan daar de atelier-woning overnemen van de kort daarvoor overleden kunstenaar W.B. van Horssen. De atelier-woning maakt deel uit van een groot 17de eeuws complex, De Doelen, gelegen in het hart van Rijswijk. Hier blijft Leurs de rest van zijn leven werken en wonen. Van De Doelen maakt hij een kunstcentrum: \"Op zondagmiddag kwamen er allerlei artisten, schilders, musici, dichters, heel boeiende mensen\", herinnert een van de regelmatige gasten zich nog, \"dan werd er muziek gemaakt, voorgedragen en ze spraken over elkaars werk. Er werd koffie geschonken en een borrel. Daar zorgden de vrouw van Leurs en zijn vijf dochters voor\". Hoewel het tekentalent van Henk Leurs zich al op vroege leeftijd openbaart, wenst vader Johannes Karel, een schilder van landschappen en riviergezichten in de stijl van de Haagse School, geen kunstenaarscarrière voor zijn zoon. Henk bezoekt daarom de zeevaartschool en kiest aanvankelijk ook voor een loopbaan op het water. Zijn wens om te tekenen en te schilderen wordt echter steeds sterker. Vader Leurs gaat overstag; hij brengt zijn zoon de grondbeginselen van het schildersvak bij en verder vormt Henk Leurs zich zelf. Geruime tijd werkt Leurs in de stijl van Haagse School. In een stemmig palet van hoofdzakelijk grijzen, groenen en bruinen schildert hij landschappen en stadsgezichten met een vlotte, impressionistische toets. Vooral zijn kleine studies, die hij direct naar de natuur schildert, vallen bij het publiek in de smaak: \"Laat Henk Leurs nooit anders werken dan direct naar de natuur\", schrijft de criticus Jos de Gruyter in 1936. De Doelen is een steeds terugkerend onderwerp in zijn werken. Hij schildert het gebouw van alle kanten, tijdens alle seizoenen en zelfs bij maanlicht. Ook het interieur en zijn atelier legt hij meermalen vast. Als na de Tweede Wereldoorlog het culturele leven in Den Haag weer opbloeit, neemt Leurs hier volop aan deel. Hij ziet het werk van jongere generaties kunstenaars als Ber Mengels, Jan van Heel en Theo Bitter en hij doet mee aan tentoonstellingen zoals de Haagse Salon in Pulchri Studio. Hij wint er zelfs een prijs, een studiereis naar Frankrijk. Onder al deze impulsen ondergaat zijn werk een versobering en verandert zijn kleurgebruik. Terug uit Frankrijk wisselt hij zijn stemmige Haagse School-palet in voor onder meer intense gele, rode en zelfs paarse tinten. Voortaan stralen zijn werken licht en kleur uit.

Kunstenaars Collectie   (1 Afbeeldingen)