Zandleven, J.A. Zandleven, Jan Adam Zandleven geb, 1868-1946

Zandleven, Jan Adam Zandleven, Koog a/d Zaan 1868 - 1946 Rhenen De schilder J. A. Zandleven werd in 1868 te Koog a/d Zaan geboren. Tegen wil en dank moest hij bij zijn vader in de zaak. De handel trok hem niets aan. Reeds als jongen voelde hij den sterken drang om schilder te worden en alleen voor de kunst te leven. Van kind af had hij buitengewoon veel liefde voor de natuur en gebruikte al zijn vrijen tijd, én gestolen tijd, om te teekenen en te schilderen. De drang om schilder te worden werd eindelijk zoo groot, dat het tot een uitbarsting kwam : de vader wilde van zijn zoon geen schilder maken en de zoon stond daartegenover met een even sterken wil : hij brak met alles en volgde zijn roeping. Toen kwam een zware tijd, vol kommer bijwijlen. Maar reeds was het sterkend woord van een paar ouderen in de kunst den jongen zoeker een steun. In 1901 ging Zandleven met zijn werk naar Jozef Israëls, die hem raadde door te gaan, mits hij hard studeerde. Tegelijk gaf Israëls hem een briefje mee voor Gabriël. Deze, die oók den moeilijken strijd om er te komen had gekend, zei : als je alles wilt opofferen, om je doel te bereiken, en als je je bewust bent, dat er een heel zware weg is af te leggen, ga dán door. Zandleven heeft zichzelf gevormd; vanaf 1902 was hij uitsluitend kunstschilder. Schilderde en tekende veel bloemen, stillevens, bosgezichten en boerderijen met bloeiende boomgaarden. Schilderde aanvankelijk naturalistisch-impressionistisch, later werd zijn werk gekenmerkt door een eigen pointillistische stijl. Was lid van ‘Arti et Amicitiae’ te Amsterdam. Diverse tentoonstellingen en werk onder meer in Centraal Museum Dordrecht en Rijksmuseum Kröller Müller.

Kunstenaars Collectie   (2 Afbeeldingen)