Languages

Everdingen, A. van Everdingen, Adrianus van Everdingen born 1832-1912

Utrecht 22.06.1832 – Utrecht 04.09.1912. Adrianus van Everdingen woonde en werkte in Utrecht. Leerling van J.W. Bilders, raadgevingen en invloed van W. Roelofs. Schilderde landschappen, heeft o.a. ook geëtst, geaquarellerd en gelithografeerd. Was lid van ‘Arti et Amicitiae’ te Amsterdam. Twee werken in Centraal Museum te Utrecht nl.:\\\\\\\'Weidelandschap\\\\\\\' en \\\\\\\'Landschap met boerin en twee koeien\\\\\\\'.

Kunstenaars Collectie   (1 Afbeeldingen)