Languages

A.J. Zwart archief 12

Archived

Description

In the garden, Zwart, A.J. Zwart is geboren te Rijswijk op 30.08.1903 en overleden te Laren op 27.08.1981. Toen Adrianus Johannes(Arie) Zwart te kennen gaf schilder te willen worden, remden zijn ouders, die een winkel dreven, hem af. Ze bewogen hem eerst een opleiding tot reclameschilder in Amsterdam te volgen. Maar Zwart die bij tochten naar de Veluwezoom had gemerkt dat er veel belangstelling bestond voor zijn schilderijen die hij vlot verkocht, zag daarna toch kans een opleiding aan de Haagse Academie te volgen. Na zijn huwelijk in 1926 begon een zwervend bestaan. Eerst trok het gezin met een woonwagen door Brabant. Toen in 1936 een erfenis werd ontvangen, waardoor de opdracht tot het bouwen van een boot kon worden verstrekt, lag de wereld open. Met de ‘De Trekschuit’ werd bijna veertig jaar(tot 1974) door het land gezworven. Alom trok dit vaartuig de aandacht door de bloemen die aan dek werden meegevoerd. Bloemen waren ook de kenmerkende elementen in de schilderijen van Zwart. In zijn stillevens, maar ook in zijn landschappen werd meestal een overdaad aan bloemen gevonden. Zijn reizen naar Frankrijk en Spanje hebben hieraan ongetwijfeld bijgedragen. In moeilijker tijden echter, als de schilder zich depressief voelde, werden de schilderijen, in overeenstemming daarmee, donkerder van kleur. Zwart heeft veel geëxposeerd, zowel op zijn boot als in de kunsthandel. Rond 1938 kwam hij naar Meppel. Daar bracht hij de oorlogsjaren door. Al snel kwam hij in contact met andere Meppeler schilders. Samen brachten ze veel plezierige avonden door. Even werden dan de donkere tijden naar de achtergrond verdreven als piano- en vioolspel, overstemd door luid gezang, opklonk vanuit het Balkengat waar ‘De Trekschuit’ lag afgemeerd. De laatste jaren van zijn leven woonde hij met zijn echtgenote in het Rosa Spierhuis in Laren.

Artist

Zwart, A.J.Zwart, Arie Zwart, born 1903-1981Total 31 in Collection

Category

Archive V-Z

Object

Oil on panel