Bakhuyzen, J.J.v.d.Sande Bakhuyzen, Julius Jacobus van geb 1835-1925

Den Haag 18.06.1835 – Den Haag 21.10.1925 Evenals zijn zuster Gerardine Jacoba was Julius Jacobus van de Sande Bakhuyzen al jong bezeten van de teken- en schilderkunst. Beiden kwamen dan ook in de leer bij hun vader Hendrik van de Sande Bakhuyzen, die bekend stond als een bekwaam schilder van veestukken en als een goed docent. Julius Jacobus kwam, sinds 1886 regelmatig vergezeld door zijn zuster, graag naar Drenthe. Waar hij precies verbleef en in welke tijd is niet meer volledig na te gaan. Volgens Van Gogh zou hij in 1883 Zweeloo al hebben bezocht. In 1885 was hij in Gieten en het jaar daarna opnieuw, nu samen met zijn zuster en Willem Roelofs, eveneens een leerling van vader van de Sande Bakhuyzen. Na 1887 werkte hij in Borger en omliggende dorpen en vanaf 1890 werd het Rolde. Drenthe sprak hem zeer aan omdat hij graag landschappen schilderde waarin forse boompartijen overduidelijk aanwezig waren. En ook de omgang met de Drenthen beviel hem zeer goed. Hij paste zich gemakkelijk aan aan de leefwijze van zijn omgeving. In het sociale leven van broer en zus van de Sande Bakhuyzen was de omgang met collega-kunstenaars die graag bij hen over de vloer kwamen, een belangrijke factor. De al genoemde Willem Roelofs kwam vele malen. Philip Sadée was in 1893 in Rolde en maakte er tekeningen. Philip en Julius Jacobus werden zwagers, toen de laatste in 1898 met Philips zuster trouwde. Lodewijk Mulder, een journalist die zelf verdienstelijk schilderde, was ook vaak in het gezelschap te vinden. En ook Willem Hamel, die in die jaren in Rolde woonde, heeft wellicht het huis aan de Rolderstraat bezocht. Na het overlijden van zijn zuster in 1895 besloot Julius niet weer in Rolde te gaan werken. Hij kwam er nog slechts één keer om zijn spullen bij buurman Wickel te halen. Vanaf 1896 verlegde hij zijn werkterrein naar Exloo waar hij op 13 september 1891 al samen met Willem Roelofs, Lodewijk Mulder en Geert Jannes Landweer was geweest. De laatstgenoemde legde dit bezoek op de fotografische plaat vast. Nog jarenlang heeft de schilder daarna elke zomer Exloo bezocht. Julius Jacobus van de Sande Bakhuyzen had gemeenschappelijke voorouders met Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. Hij was lid van “Pulchri Studio” in Den Haag en van “Arti et Amicitiae” in Amsterdam

Kunstenaars Collectie   (0 Afbeeldingen)