Kregten, F. van Kregten, Fedor van Kregten geb 1871-1937

Kregten, Fedor van Kregten is geboren in 1871 en overleden in 1937. Het huwelijksleven van Hermannus Jacobus van Kregten, die het levenslicht zag aan boord van een driemaster in de Oostzee, en Anna Jufina Rienks, afkomstig uit Hoogeveen, werd gekenmerkt door een rusteloos bestaan. Hun elf kinderen kwamen op acht verschillende plaatsen ter wereld. De oudste zoon Johannes Aurelius Richard Fedor werd in Diever geboren. De belangstelling van Fedor voor de natuur en het landschap kreeg, juist door de aanhoudende verhuizingen van het gezin, steeda nieuwe impulsen. In 1892 besloot hij dan ook, na een korte loopbaan in het onderwijs, zich geheel aan de schilderkunst te wijden. Zijn eerste werkgebieden waren Drenthe en Overijssel, waar hij geïnspireerd raakte door de onafzienbare heidevelden. Hij werkte geheel op eigen kracht. Contacten met collega’s bleven aanvankelijk achterwege. Het lidmaatschap van een kunstenaarsvereniging of de opleiding aan de academie waren voor hem geen middelen om zijn blik te verruimen. Wel beschikte hij over een eigen atelier in Notter. Daarin werkte hij zijn natuurschetsen uit, want een plein-airschilder was hij niet. Behalve aan landschappen werkte hij graag aan dierstudies. Veel tijd won hij, nadat hij zelf een kalf had aangeschaft, dat hij in alle rust in al zijn schilderkunstige hoedanigheden kon bestuderen. In 1906 vestigde hij zich in Den Haag. Van daaruit bezocht hij regelmatig zijn vorige woonplaats Wierden. Ondanks een teruggetrokken bestaan, waarin weinig plaats was voor een sociaal kunstenaarsleven, heeft Fedor van Kregten wel met een zekere regelmaat geëxposeerd en dreef hij zaken via de kunsthandel. In 1929 maakte hij reizen naar Spanje en Marokko. In 1968 werd in Diever een tentoonstelling aan hem gewijd. Literatuur: Han Baas, “Fedor van Kregten, zijn leven, zijn werk”, (Deventer, s.a.).

Kunstenaars Collectie   (4 Afbeeldingen)