Landeweer, J. Landeweer, Jolein Landeweer geb 1973-

Landeweer, Jolein Landeweer is geboren op 24 september 1973 te Groningen. Op de Rijksscholengemeenschap te Meppel heeft ze haar studie, met tekenen als eindexamenvak, met succes afgerond in 1992. Hierna heeft zij aan de Universiteit te Utrecht, Pedagogiek, tracé jeugdstudies aan de faculteit Sociale Wetenschappen haar doctoraal examen behaald (2001). In 2005 heeft zij haar opleiding aan de hogeschool voor de Kunsten (Utrecht), Autonome Beeldene Kunsten met succes kunnen bekronen. Voor het maken van haar schilderijen gebruikt Jolein Landeweer beeldmateriaal, afkomstig uit haar eigen omgeving. De momentopnames die zij kiest zijn meestal vanuit een bijzonder perspectief gezien. Jolein is steeds op zoek naar lijnen die de taal van het beeld versterken, waardoor er een gestileerde compositie ontstaat. De schilderijen kunnen ook als kleurplaten geïnterpreteerd worden. Het werk is als het ware met kleurvlakken “ingekleurd” waardoor de kunstenares letterlijk invulling geeft aan haar leven. Door strakke, uitgesproken lijnen te gebruiken krijgt het beeld ook een affiche-achtig karakter. De schilderijen bestaan vaak uit momentopnames die in het dagelijkse leven onopvallend blijven, maar die door haar eigen manier van werken een geheel nieuw leven toebedeeld krijgen. Ze heeft inmiddels al diverse exposities gehad in o.a.: Utrecht, Leiden, IJhorst, Gieten, etc. ==================================================================== English ==== Landeweer, Jolein Landeweer was born on September 24, 1973 in Groningen. At the Empire School in Meppel, she has her study, with signs as educational end, successfully completed in 1992. Following she studied at the University of Utrecht, Education, Youth trace studies at the Faculty of Social Sciences and obtained her doctoral exam (2001). In 2005, she successfully ended her training at the College of the Arts (Utrecht)and Independent Pictures Arts. To create her paintings uses Jolein Country Weather imagery from its own environment. The snapshots they choose are usually seen from a particular perspective. Jolein is always looking for lines of the language from the image, so there rises a stylized composition. The paintings can also be interpreted as coloring. The work is with the color planes \"colored\" which the artist literally fulfills its life. By tight, pronounced lines to use the image also gets a poster-like character. The paintings often consist of snapshots in the daily life remain inconspicuous, but which by its own way of working a whole new life allocated. She had already several exhibitions in: Utrecht, Leiden, IJhorst, Gieten, etc.

Kunstenaars Collectie   (0 Afbeeldingen)