Lund, A. Lund, Aage Lund geb 1892-1972

Aage Lund werd geboren in Kopenhagen op 20 Januari 1892, en hij overleed in Gentofte op 26 Maart 1972. Hij was de zoon van Axel Lykke Lund, theaterschilder bij Det Kongelige Teater en Casino Teater. Axel Lykke Lund en zijn grootvader waren de kopergraveur en tekenaar J. P. Lund waarover geschreven is in Weilbachs Kunstlexikon 1877/78. Aage Lund was al vanaf jonge leeftijd erg productief en zijn werken omvatten alles – schilderijen, tekeningen, litho’s, posters, etc. Men zegt dat zijn vrouw, genaamd Stense, na een tijd moe werd van getrouwd zijn met een kunstenaar, en hem ertoe overhaalde om “burgerlijk” werk te zoeken. Vanaf 1925 stelde hij niet meer tentoon en verkocht hij niet meer aan het publiek. Maar gelukkig zette hij in zijn vrije tijd zijn productie voort met onverminderde kracht. Zoals is te zien was bij de tentoonstelling in het Øregaard Museum, was Aage Lund niet alleen een veelzijdig kunstenaar, maar hij werkte door de jaren heen met vele verschillende stijlen en motiefkeuzes. Als een bindend element voelt men een sterk en onvoorwaardelijke liefde voor het creëren van de vele landschappen waarvan hij hield – stad en land. Kopenhagen, Gentofte, Tisvilde, Samsø og Skåne zijn maar enkele van de plaatsen die in zijn hart waren gesloten, en waarbij wij anderen knikten en beaamden dat het zo was. Maar in het bijzondere zijn “twee dames” – zijn vrouw Stense en zijn dochter Inga zijn in vele vormen gereproduceerd met poëzie en liefde – in kleur en met licht, zodat het een Bertha Wegmann waardig was. Aage Lund’s posters zijn ook gerepresenteerd op Øregaard. Grote, prachtige en sterke aanwijzingen naar een verdwenen tijd, waar filmhelden helden waren met een grote H, waar goulashbaronen (mensen die rijk waren geworden tijdens de eerste wereldoorlog, sommige door eten te leveren aan het leger - hoofdzakelijk goulash in blik, vandaar de naam) was een deel van elke dag en waar Oscar Fredricksens Fiskehus op Højbro Plads 10 oosters voor maar 4 kroner verkocht – en dat was luxe. Aage Lund’s schoonzoon, dr. med. E. Winge Flensborg, heeft tijdens de laatste 30 jaar zijn schoonvaders productie bijgehouden, inclusief registratie en de beschrijvingen van de vele werken. Daar kan niet alleen Øregaard Museum maar ook het publiek dankbaar voor zijn. Aage Lund was een bescheiden iemand, die niet de publiciteit zocht. Maar zijn kunstzinnige productie beschrijft een gelukkig man – blij met zijn familie – blij met het leven en blij met het schilderij. Lund, Aage Lund op Øregaard in 2001. 14 october 2000 – 28. januari 2001. In 2001 was het Øregaard Museum het frame voor een tentoonstelling die iets anders is dan gewoonlijk. Er wordt gezegd dat het museum de laatste jaren er een specialiteit van hebben gemaakt om vrouwelijke kunstenaars die vroeger bekend waren weer ut de vergetelheid te halen – en daar zit wat in. Wij hopen dat velen – zoals wij zelf – plezier hebben beleeft bij deze “hergeboortes”. Maar de nieuwe tentoonstelling met Aage Lund was iets heel anders. De tentoonstelling belicht een kunstenaar met een zeer breed talent binnen veel verschillende genres. Tegelijkertijd met het vervullen van een verantwoordelijke, leidinggevende functie – wel binnen het technisch/creatief vakgebied – schilderde, tekende en reproduceerde hij alles wat hem tijdens een lang leven inspireerde, en het was veel. Maar tot een omschrijving in Weilbachs Kunstlexikon kwam het nooit, ook al vinden velen dat hij het verdiende. De tentoonstelling werd werkelijkheid dankzij het initiatief van TV-producer Nicolai Pors als collector en kenner van Deense posterkunst. Met zijn interesse voor Aage Lund’s productie van posters kwam hij in contact met de familie van Aage Lund, en de familie had een registratie bijgehouden van de werken van Aage met het oog op een eventuele tentoonstelling. ==================================================================== Danish ==== Lund, Aage Lund på Øregaard i 2001 14. oktober 2000 - 28. januar 2001 Endnu en gang danner Øregaard Museum rammen om en udstilling lidt uu over det sædvanlige. Det har været sagt at museet gennem de senere år har gjort det til sit speciale at bringe tidligere estimerede kvindelige kunstnere ud af glemselens slør, og det kan der være nogen sandhed i. Forhåbentlig har mange - som vi selv - haft glæde af disse \"genfødsler\". Men vor nyeste særudstilling med Aage Lund er noget helt andet. Den kaster lys på en kunstner med et vidtfavnende talent inden for en række meget forskellige genrer. Samtidig med at bestride et ansvarsfuldt lederjob indenfor erhvervslivet - ganske vist inden for det teksniske/kreative - malede, tegnede og gengav han alt, hvad der igennem et langt liv inspirerede han - og det var meget. Men til en omtale i Weilbachs Kunstleksikon blev det ikke, slev om mange nok mener, at han kunne have fortjent det. Udstillingen er blevet til på initiativ af TV-produceren Nicolai Pors som samler og kender af dansk plakatkunst. Men sin interesse for Aage Lunds produktion af plakater kom han i forbindelse med Aage Lunds familie, der har haft en registrant over Aage Lunds værker liggende klar med henblik på en evventuel udstilling. Aage Lund blev født i København den 20. januar 1892, og han døde som Gentofteborger den 26. marts 1972. Han var søn af teatermaler ved Det Kongelige Teater og Casino Teatret, Axel Lykke Lund og hans farfar var kobberstikkeren og tegneren J.P. Lund omtalt i Weilbachs Kunstleksikon 1877/78. Aage Lund var særdeles produktiv allerede fra en ung alderm og hans arbejder omfattede alt - malerier, tegninger, litografier, plkater m.m. Man siger, at hans kone - kaldet Stense - på et tidspunkt blev træt af at være gift med en kunstner og fik ham til at tage et mere borgerligt arbejde. Fra 1925 udstillede og solgte han ikke til offentligheden. Men heldigvis snød han på vægten og forsatte i fritiden sin kunstneriske produktion med uformindsket kraft. Som det fremgår af udstillingen, var Aage LUnd ikke blot en alsidig kunstner, men har arbejdede gennem årene også med mange forskellige stilarter og motivvalg. Som et gennemgribende element fornæmmer man stærkt en ubændig skaberglæde og kærlighed til de mange motiver fra landskaber, han holdt af - by som land. København, Gentofte, Tisvilde Samsø og Skåne er blot nogle af de steder, som stod hans hjerte nær, og som vi andre også i dat nikker genkendende til. Men særlig hans \"to damer\" - hustruen Stense og datteren Inga er i mange udgaver gengivet med poesi og kærlighed - i farver og med lys, som kunne være en Bertha Wegmann værdig. Aage Lunds plakatkunst er også repræsenteret på Øregaard. Store, flotte og magtfulde henviser de til en svunden tid, hvor filmhelte var helte med stort H, hvor gullaschbaroner var en del af hverdagen, og hvor Oscar Fredericksens Fiskehus på Højbro Plads solgte 10 østers for kun 4 kroner - og det var luksus. Aage Lunds svigersøn, overlæge, dr. med. E. Winge Flensborg, har gennem de sidste 30 år holdt styr på siin svigerfars produktion, inkl. registrering og beskrivelse af de mange værker. Det kan ikke blot Øregaard Museum men også offentligheden være taknemmelig for. Aage Lund var en beskeden mand, som ikke søgte rampelyset. Men hans kunstneriske produktion vidner om en glad mand - glad for familien - glad for livet - glad for maleriet. God fornøjelse med endnu en spændende oplevelse på Øregaard. Peter Heering Sr. Bestyrelsesformand Se også artiklerne fra Programmet til udstillingen: Kunstneren Aage Lund, 1882-1972 af Erhard Winge Flensborg Aage Lund som plakattegner af Nicolai Pors Maleren Aage Lund af Lise Svanholm

Kunstenaars Collectie   (1 Afbeeldingen)