Roelandse, J.C.Roelandse, Jan Roelandse geb 1888-1978

Leiden 06.04.1888 - 1978 De Leiderdorper Johannes Cornelis(Jan) Roelandse schilderde veelal in een losse, brede toets veel verschillende onderwerpen. Vaarten met schuiten, stads- gedeelten vaak bij buiig weer hadden zijn voorkeur. Was lid van het schildersgenootschap \\\'Ars Aemula Naturae\\\' en \\\'De Kunst om de Kunst\\\'. Kreeg raadgevingen van Floris Verster en W.H. van der Nat.

Kunstenaars Collectie   (3 Afbeeldingen)