Visser, W.A. Visser, Walter Visser geb 1952-1996

Visser, W.A. Visser behoorde tot de Antwerpse realistische school. Een steeds talrijker wordende groep kunstenaars die de nadruk legden op ambachtelijke discipline en respect voor schildertradities. Hijzelf stamde uit een oude schildersfamilie, zijn grootvader, Willem Visser (1895-1951), leerling van Opsomer genoot in zijn tijd in de scheldestad vooral bekendheid als dier- en landschapschilder. Walter Visser was er zich degelijk van bewust dat kunst niet essentieel moest choqueren om aan te slaan. Fijne atmosfeerschepping en schoonheidsbeleving waren voor hem belangrijker maatstaven. Een strenge, bijna cubistische compositie lag meestal aan de basis van zijn kleine eenvoudige, maar soms ook grote stillevens, die echter steeds sfeervol en soms romantisch geladen waren. Zijn werken worden gekenmerkt door een zekere strakheid. Deze indruk wordt nog versterkt door alle toevalligheden weg te bannen. Walter Visser is een gerespecteerd kunstenaar wiens werk te vinden is in het binnen- en buitenland.

Kunstenaars Collectie   (2 Afbeeldingen)