Vries, D. de Vries, Dick de Vries geb 1948-2018

Vries, Dick de Vries. Geboren op 31 augustus 1948 te Hilversum en overleden op 12 december 2019 Hij heeft aanvankelijk een opleiding in de scheepsbouw genoten en volgt nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van ontwerpen en bouwen van zeilschepen en het restaureren van klassieke schepen. Na zijn schooltijd had hij vele baantjes. In die tijd bezocht hij een avondschool waar hem de eerste beginselen van tekenen en schilderen werden bijgebracht. De meeste baantjes hadden te maken met de scheepsbouw, want hij is een liefhebber van water, Hollandse luchten en ….. vrijheid. Het was deze vrijheidsdrang die hem naar het schilderen voerde. In het reguliere onderwijs voelde Dick de Vries zich teveel in een keurslijf geperst. Hij koos voor het vrijere leven van decorbouwer/schilder in de studio’s van de Nederlandse televisie. Daar groeide zijn verlangen schilder te worden. Door zijn interesse en leergierigheid, maar ook door zijn onmiskenbare aanleg, kreeg hij de kans zich verder in het decor schilderen te bekwamen. Na die leertijd wist De Vries het zeker: hij wilde schilderen om te leven. Betrof zijn eerste werk de wat ruw opgezette schilderijen van de Italiaanse School, na enige tijd blijkt zijn echte kracht: het fijne schilderwerk van het Hollands Realisme. Het Hollands Realisme heeft eeuwenlang vele generaties kunstenaars, kunstkenners en kunstkopers geboeid. Soms uit overwegingen van nostalgie, dikwijls vanuit een romantische beleving of een idyllisch schoonheidsgevoel. Daarom worden De Vries’ landschappen, stadsgezichten, zeegezichten en portretten in vele landen graag gekocht. Exposities in Nederland, Duitsland, Engeland, Australië en Amerika. Dick de Vries is op 12 december 2018 in Heerenveen overleden.

Kunstenaars Collectie   (9 Afbeeldingen)