Verhoesen, A. Verhoesen, Albertus Verhoesen geb 1806-1881

De Kunstschilder Albertus Verhoesen werd geboren in 1806 te Utrecht. Hij heeft gedurende zijn leven resp. in Utrecht, Hilversum en Amersfoort gewoond en gewerkt. Van Verhoesen is verder bekend dat hij in Hilversum heeft samengewoond met Nederlands belangrijkste landschapsschilder uit de Romantiek: Barend Cornelis Koekkoek. In Amersfoort werd hij van 1834 tot 1853 benoemd tot stadstekenmeester. Verhoesen schilderde voornamelijk landschappen met vee, dierenstallen en een aanzienlijk aantal schilderijen met pluimvee. Tevens vervaardigde hij etsen en litho\'s. Naast B.C. Koekkoek, behoorden B. van Straaten, J. van Ravenzwaay en P.G. van Os tot zijn leermeesters. Verhoesen zelf heeft les gegeven aan D. van Lokhorst en aan zijn eigen zoon J.M. Verhoesen. Albertus verhoesen overleed in 1881 in zijn geboortestad Utrecht. Het werk van Verhoesen werd o.a. tentoongesteld in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden. Het Centraal Museum Utrecht, Museum Boymans- van Beuningen Rotterdam en het Rijksprentenkabinet te Amsterdam hebben werken van Verhoesen in collectie.

Kunstenaars Collectie   (1 Afbeeldingen)